ห้องพักที่เปิดให้บริการ

Superior Room

ราคาเต็ม 1,700.- /ห้อง/คืน

ชำระเพียง 1,020.-

Deluxe Room

ราคาเต็ม 2,200.- /ห้อง/คืน

ชำระเพียง 1,320.-

Family Room

ราคาเต็ม 11,000.- /ห้อง/คืน

ชำระเพียง 8,000.-

แบบฟอร์มสำหรับการยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน (ต้องการทำการจอง)

*ตัวอย่าง: หากต้องการเข้าพักวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จะต้องทำการจองและกรอกแบบฟอร์ม ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564

Copyright © 2021 Chatnipa Beach Resort by Morseng. All Rights Reserved.