ห้องดีลักซ์ (Deluxe Room)

จุดเด่นของห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

สำรองห้องพัก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรา “ฉัตรนิภา บีช รีสอร์ท” หรือต้องการให้อำนวยความสะดวกในการสํารองห้องพัก กรุณาติดต่อเรา

โปรโมชั่น

B4597

ฉัตรนิภา บีช รีสอร์ท บาย หมอเส็ง

ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administartion (SHA) ประเภทกิจการ โรงแรม ที่พัก และ โฮมสเตย์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย