ห้องพักของเรา

สุพีเรียร์รูม

เข้าพักได้ 2 ท่าน

ดีลักส์รูม

เข้าพักได้ 2 ท่าน

แฟมีลีรูม

เข้าพักได้ 8 ท่าน

สุพีเรียร์รูม

เข้าพักได้ 2 ท่าน

ดีลักส์รูม

เข้าพักได้ 2 ท่าน

วิลล่ารูม

เข้าพักได้ 2 ท่าน

แฟมีลีรูม

เข้าพักได้ 8 ท่าน

แฟมิลีเฮ้าส์

เข้าพักได้ 8 ท่าน

B4597

ฉัตรนิภา บีช รีสอร์ท บาย หมอเส็ง

ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administartion (SHA) ประเภทกิจการ โรงแรม ที่พัก และ โฮมสเตย์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการด้านสุขอนามัย